fbpx

GEO

რა უნდა იცოდეთ მიწის ნაკვეთის სამშენებლო კოეფიციენტების შესახებ (კ-1, კ-2, კ-3)

მას შემდეგ რაც მიწის ნაკვეთს შეიძენთ, პროექტირების დაწყებამდე აუცილებელია დადგინდეს მიწის ნაკვეთის…

ლისი ტოპოგრაფის ცენტრალური კომუნიკაციების ტერიტორიამდე მიყვანის სამუშაოები წარმატებით დასრულდა

ლისი ტოპოგრაფი ახალი კერძო დასახლებაა, რომელიც ლისი ტბის ნაპირთან 42 ჰექტარზე ვითარდება.…

2021 წლის შეფასება და გამოწვევები უძრავი ქონების სექტორში

2021 წლის შეფასება და გამოწვევები უძრავი ქონების სექტორში პანდემიიის დროს, მკაცრი შეზღუდვების…

Telegram whatsapp messenger Call now