GEO

ვილა SH8

Previous Next საერთო ფართი: 499 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 460 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH7

Previous Next საერთო ფართი: 732 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 534 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH6

Previous Next საერთო ფართი: 773.1 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 677.2 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH5

Previous Next საერთო ფართი: 678.3 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 606.9 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH4

Previous Next საერთო ფართი: 927.1 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 817.2 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH3

Previous Next საერთო ფართი: 539.3 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 454.5 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH2

Previous Next საერთო ფართი: 792.8 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 655.9 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა SH1

Previous Next საერთო ფართი: 806 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 641 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა PH7

Previous Next საერთო ფართი: 480.2 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 310.20 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…

ვილა PH6

Previous Next საერთო ფართი: 513.70 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი: 355.30 კვ.მ საზაფხულო ფართი:…