fbpx

GEO

ლისი ტოპოგრაფში მიწის ნაკვეთების ფასი იზრდება

ლისი ტოპოგრაფში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. A სექტორში გზის ასფალტის პირველი ფენა…

TelegramwhatsappmessengerCall now